Årsmøte 2014

Dato og Klokkeslett: 
21 May, 2014 - 20:00 - 21:00
Sted: 
Gjensidigegården, Via Egencia, 5. etasje
Varighet: 
1 time
Pris: 
0,-

Hei alle sammen! Det er snart tid for Årsmøte i Casino Royale Tromsø Ruedagruppe. Vi håper derfor at du som støtter oss kan tenke deg å være med på møtet. Det blir brownies til møtet og etterpå går vi på Comagniet og danser og hygger oss! Vedlagt er dagsordenen med dato, klokkeslett og sted for årsmøtet. Håper vi sees!
 
ÅRSMØTE 2014
I CASINO ROYALE TROMSØ RUEDAGRUPPE
 
ONSDAG
21. MAI 2014 KL. 20:00
 
PÅ GJENSIDIGEGÅRDEN, VIA EGENCIA, 5. ETASJE
 
DAGSORDEN
 
1.         GODKJENNE INNKALLING TIL ÅRSMØTET
2.         GODKJENNE DAGSORDEN
3.         VELGE PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
4.         VALG AV DIRIGENT
5.         ÅRSBERETNING 2012
6.         BEHANDLE OG GODKJENNE REGNSKAPET FOR 2013
7.         BEHANDLE FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014
8.         BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG
9.         VALG AV DE STYREMEDLEMMER SOM ER PÅ VALG
10.       VALG AV REVISOR
11.       VALG AV KOMITEER
12.       FASTSETTE DATO FOR NESTE STYREMØTE
 

Signups closed for this Event