Sammensatte Turer

Noe av det morsomste i rueda er når man begynner med sammensatte turer. Enkelt sagt er dette rett og slett at man gjør flere turer etter hverandre uten å ta grunnsteg imellom. De enkleste eksemplene på dette er for eksempel Festival de Enchufe, hvor man gjør tre enchufe etter hverandre uten grunnsteg imellom.
Etter hvert som man blir mer avansert kan man begynne å sette sammen turer på andre måter, ofte ved å begynne på neste tur før man er helt ferdig med den første. Reglene for dette er litt vanskelig å forklare. Stort sett går det ut på å begynne på neste tur der det passer.  Vi vil her prøve å forklare de sammensatte turene vi lærer på kursene:
Montaña - Exhibela - Juana la Cubana - Abanico
Her gjør vi alt unntatt de siste 8 taktene av Montaña, og så tar vi en Exhibela. Etter Exhibela begynner vi på Juana la Cubana etter de 8 første taktene. Mot slutten av Juana la Cubana er vi i posisjon til å ta siste delen av Abanico istedet for Dile Que No.